Tại sao độ nhớt dầu gốc của dầu mỡ là quan trọng

"Điều quan trọng là phải xem xét độ nhớt của dầu được sử dụng để tạo ra một loại dầu mỡ đặc biệt nếu cả hai đều có cùng giá trị NLGI 2?"

Điều quan trọng là phải xem xét độ nhớt của dầu gốc khi chọn mỡ. Số NLGI liên quan đến tính nhất quán của mỡ, không phải độ nhớt của nó. Có thể tạo ra dầu mỡ NLGI # 2 sử dụng dầu gốc ISO VG 10 hoặc dầu gốc ISO VG 1000. Người ta sẽ không bao giờ sử dụng dầu ISO VG 10 trong một ứng dụng đòi hỏi ISO VG 1000.

Chúng ta không nên tình cờ xem xét yêu cầu dầu gốc khi chọn mỡ. Ví dụ, mỡ bôi trơn mở thường là NLGI # 0 hoặc # 00, nhưng chúng được tạo ra bằng cách sử dụng dầu gốc có độ nhớt rất cao.

 
Bình luận
Thống kê truy cập
MỠ CHỊU NHIỆT

MỠ SILICONE

MỠ DẪN ĐIỆN

https://www.facebook.com/khodaumo/